Preventie

AOS (Arbeidsomstandigheden spreekuur)

Voordat een medewerker verzuimt zijn er vaak al signalen. Bijvoorbeeld mensen worden vaker ziek of hebben last van allerlei fysieke en/of psychische klachten. Als er een risico is dat het werk gaat beïnvloeden, dat tot verzuim gaat leiden of waar de medewerker ziek van wordt dan is het verstandig om de problemen voor te zijn. Vraag de bedrijfsarts van buro modulor om advies.

Aanstellingskeuring

In sommige organisaties bestaan ten aanzien van bepaalde functies specifieke eisen waaraan een medewerker moet voldoen. Een aanstellingskeuring is in dat geval nodig. Uiteraard kan buro modulor deze keuringen voor u verzorgen.

PAGO (periodieke arbeid geneeskundige keuring)

Werken onder bepaalde arbeidsomstandigheden (bijvoorbeeld lawaai of vluchtige stoffen) levert specifieke gezondheidsrisico`s op en kan tot gezondheidsschade leiden. Is dit het geval bij uw bedrijf dan is het aan te bevelen om uw medewerkers op regelmatige basis te laten onderzoeken. buro modulor kan op deze manier het gezondheidseffect voor u volgen en indien nodig kan er op tijd ingegrepen worden.

Periodieke keuring

Het is mogelijk om uw medewerkers ook te laten keuren op andere gezondheidsaspecten. Dergelijke keuringen zijn niet primair op de arbeid gericht en moeten meer als service/incentive gezien worden. Ze kunnen bijvoorbeeld onderdeel uitmaken van een life-style programma dat u als werkgever aanbiedt. buro modulor kan u hierin goed adviseren.

RI&E (risico inventarisatie en evaluatie)

De risico`s in de arbeid (veiligheid, gezondheid en welzijn) worden door middel van de RI&E in kaart gebracht. Ieder bedrijf boven de 5 medewerkers is verplicht een risico inventarisatie te doen. Er zijn verschillende instrumenten beschikbaar om zo`n inventarisatie uit te voeren en verschillende vormen van ondersteuning. buro modulor kan u helpen in de uitvoering maar in ieder geval kunnen wij u adviseren over de meest zinvolle aanpak.

A&O (arbeid en organisatie advies)

Verzuim, het minimaliseren van arbeidsrisico`s en andere arbo en verzuim gerelateerde zaken vereisen vaak specifieke maatregelen in de organisatie. buro modulor werkt samen met een hoog gekwalificeerde arbeids en organisatie deskundige.

Behoefte aan advies over preventieve maatregelen? Neem contact met ons op »