Verzuim

Verzuimbegeleiding

Personeel is één van de grootste kostenposten voor een onderneming en zeker bij verzuim is er geen redelijke verhouding meer tussen de kosten en de opbrengst. Het is dus zaak het verzuim zo laag mogelijk te houden. Wij gaan ervan uit dat u als ondernemer een groot deel van het verzuim uitstekend zelf kunt managen. Het is pas zinvol hulp in te roepen als u er met uw medewerker niet naar tevredenheid uitkomt of als u twijfelt over de effectiviteit van het gekozen beleid. buro modulor kan u van dienst zijn met een gedegen analyse van het probleem en een adequaat beleidsadvies. Uitgangspunt hierbij is dat u zelf zoveel mogelijk grip houdt op het verzuimbeleid.

Dit doen wij door gesprekken met alle partijen (apart en samen) en bij voorkeur op het bedrijf zelf. Op deze manier worden vragen en problemen gelijk kortgesloten en is er voor iedereen optimale duidelijkheid over het te voeren beleid.

Interventies

Met enige regelmaat zien we dat medewerkers niet de meest effectieve behandeling/interventie krijgen. Is dit het geval dan kunnen we met de behandelaar overleggen, vaak leidt dit tot een aangepast beleid. buro modulor verwijst indien nodig ook naar organisaties die specifiek op reïntegratie gericht zijn.

Re-ïntegratie

Onze verzuimbegeleiding is gericht op een zo spoedig mogelijke re-ïntegratie, primair in het eigen bedrijf. Soms lukt dat echter niet en dan is het zaak de betreffende medewerker te re-ïntegreren bij een ander bedrijf. buro modulor kan u adviseren welke organisatie voor het specifieke probleem van uw medewerker de beste kansen biedt.

Verzuimbeleid

Het is belangrijk om duidelijkheid bij uw medewerkers te scheppen over hoe u als werkgever omgaat met verzuim. Wat zijn de rechten en plichten van werkgever en werknemer? buro modulor kan u van dienst zijn bij het opstellen van het verzuimbeleid met daarin de uitgangs- punten, doelstellingen en de gedragsregels voor een verzuimende medewerker.

Verzuimtrainingen

Het begeleiden van een zieke, verzuimende medewerker is een specifiek aspect van het omgaan met personeel waar leidinggevenden regelmatig moeite mee hebben. Hierop gericht biedt buro modulor een verzuimtraining aan.

Wilt ook u uw verzuim minimaliseren? Neem contact met ons op »